Diplomové práce

ADAPTACE INDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU "DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE" NA VYSOKOŠKOLSKÝ KAMPUS

Jáchym Svoboda

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.