Diplomové práce

ŘÍČNÍ PŘÍSTAVIŠTĚ LITOMĚŘICE

Nina Třísková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem zadání je objekt nebo objekty přístaviště v Litoměřicích, které řeší propojení lodní dopravy řeky Labe a historického centra města Litoměřic. V rámci zkulturnění místa na území navržena restaurace s kongresovými prostory a multifunkční prostor; dále půjčovnu lodí a půjčovnu kol s kavárnou, venkovní tržnici. Značná část náměstí je vymezena pro sport.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.