Diplomové práce

ŘÍČNÍ PŘÍSTAVIŠTĚ V HOLEŠOVICÍCH

Alžběta Sedláčková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato práce zpracovává komplexní návrh říčního nábřeží města Litoměřic. Cílem je zlepšit podmínky současného přístaviště, aby odpovídal úrovni brány do města a navrátit život místu, jež bylo od veřejného života oddělelno nešetrným zásahem železnice na konci 50. tých let 20. stol. Návrh přístavního objektu je uvažován v symbióze s přetvořením okolního veřejného prostoru a dalších parkových úprav.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.