Diplomové práce

BRATISLAVA-TRANSFORMACE VNITROMĚSTSKÉ STRUKTURY. URBANISTICKÁ STUDIE ZÓNY

Ivan Kružel

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.