Diplomové práce

STAVBA PRO KULTURU - CENTRUM VELKOMĚSTA

Pavol Kupec

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.