Diplomové práce

POLYFUNKČNÍ OBJEKT OBLAST KOLBENOVA - PRAHA, VYSOČANY

Tomáš Jirman

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.