Diplomové práce

BUDOUCNOST PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ

Tomáš Kosnar

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.