Diplomové práce

REVITALIZACE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU KOLBENOVA

Zdeněk Svoboda

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.