Diplomové práce

DOSTAVBA BLOKU - KOMUNARDŮ, PRAHA 7-HOLEŠOVICE

Kateřina Čechová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.