Diplomové práce

SENIOR COHOUSING, NA MORÁNI - PRAHA 2

Kseniia Chernozubova

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.