Diplomové práce

Vertikální sportovní centrum - občanská stavba

Petr Samohýl

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Vertikální sportovní centrum na Preze 5 - Smíchov ulice Preslova. Jedná se o objekt s velkým procentem svičebních ploch a občanskou vybaveností. Stavba nahrazuje stávající objekt. Současně doplňuje hmotu stávající bloku a dotváří jej. Konstrukční sistém je kombinovaný tvořená z ŽB. Obvodový plášť je složen z kontaktní tepelné izolace a lopu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.