Diplomové práce

HOTEL, NÁRODNÍ - MIKULANDSKÁ, PRAHA 1

Ondřej Starý

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.