Diplomové práce

REVITALIZACE NÁKLADOVÉHO NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV-VIZE PRO PRAHU-EKOLOGICKÁ ČTVRŤ

Vojtěch Franta

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.