Diplomové práce

EKOFARMA S UBYTOVÁNÍM HOSTŮ DOPLNĚNÁ O VZDĚLÁVACÍ EKOLOGICKÉ CENTRUM U PARDUBIC

Kamila Hančlová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.