Diplomové práce

NOVÉ FORMY BYDLENÍ (COHOUSING) PRAHA - ÚHOLIČKY

Eva Fojtů

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.