Diplomové práce

REVITALIZACE VNITŘNÍ PERIFERIE - NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Radek Novotný

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.