Diplomové práce

REVITALIZACE DOLNÍ ČÁSTI NOVÉHO MĚSTA V LIBERCI

Jana Rotreklová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.