Diplomové práce

RESEARCH INSTITUTE OF FILM AND SOUND

Sara Nišavić

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Prostor a místo patří k základním konceptům v architektuře. Tento výzkum představil rozšíření prostoru, což umožňuje integraci v místě. Hraniční prostor je systém abstraktních mental-spatial fenoménů nestabilního, nestálého, semi-logického, který se odlišuje a mění na základě uživatele místa a aktivit v prostoru. Charakter tohoto prostoru záleží na intelektu a senzibilitě pozorovatele. Byl vytvořen na základě akumulace pozorovatelových barvitých smyslných dojmů. Salvador Dali představuje nekonečný prostor, kde do konstantní prázdnoty vkládá události. Tyto události jsou sekundárními elementy, kdežto prázdnota je primárním. V průběhu času, současné události skončí, ale prázdnota zůstane konstantní. Tvoření prázdnot, abychom integrovali aktivity. Nápadem bylo vytvořit prostor, jež není ohraničen zdmi, ale je orámovaný činnostmi a přírodou. Pokud umožníme explicitní permaci prostoru, činnosti a umění s konstaním externím vlivem (přírody a lidí), dovolíme umění inspirovat k velkým myšlenkám.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.