Závěrečné práce

PETŘINY

Lukešová Sonja

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zaměřuje na pražskou čtvrť Petřiny s důrazem na pozdější zásahy do její celkové kompozice, která je tvořená převážně panelovým sídlištěm, a jejich dopady na celkovou integritu území. Zvláštní pozornost je věnována nedokončenému náměstí. Cílem práce je navrhnout řešení, které definuje centrum Petřin a poskytne konkrétní návrh, jak přistupovat k tvorbě náměstí v modernistické struktuře zástavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.