Závěrečné práce

ŘEŠENÍ LOKALITY PAPÍRENSKÁ

Epova Valeriia

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem urbánní regeneraci území Papírenská v Praze. Obsahuje zhodnoceni a znovuvyužití stávající zástavby a doplnění nových struktur v rozvojových částech území s cílem vytvoření polyfunkční a atraktivní lokality.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.