Diplomové práce

Univerzální sanitární zařizovací předmět do koupelny s užitím materiálu HI-MACS

Renata Pokorníková

Design, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.