Diplomové práce

Zavazadlo pro digitální nomády

Veronika Pražáková

Design, Bakalářská práce

Anotace

Digitální nomádi jsou lidé, kteří cestují po světě a pracují na dálku, téměř z jakéhokoliv místa na světě. Sebou na cestu mají většinou pouze příruční zavazadlo. Bakalářská práce se zaměřuje na relaxaci nomádů. Práce obsahuje kompletní návrh řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.