Diplomové práce

Užitný keramický předmět

Kryštof Haničinec

Design, Bakalářská práce

Anotace

Práce se věnuje vypracování keramických objektů pro přípravu kvaše-ných potravin. Obsahuje jak průzkum současné nabídky tak vizi autora pro budoucí užití nádob specifickou cílovou skupinou. Práce dále zahrnuje podrobné estetické i technické řešení konkrétních problémů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.