Diplomové práce

Funerální design

Denisa Milotová

Design, Bakalářská práce

Anotace

Návrh objektu s tématikou funerálního designu

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.