Diplomové práce

Funerální design

Denisa Milotová

Design, Bakalářská práce

Anotace

Návrh objektu s tématikou funerálního designu

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.