Diplomové práce

HAPTICKÁ POMŮCKA PRO ELIMINACI STRESU (SPOLUPRÁCE S FEL)

Kateřina Pražáková

Design, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.