Diplomové práce

NÁVRH A REALIZACE UMYVADLA

Tereza Pavlíková

Design

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh a realizace umyvadla s využitím materiálu žárohlíny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.