Diplomové práce

Obytné domy "Skleněná kostka"

Eliška Ouředníčková

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.