Diplomové práce

Experimentální forma individuálního bydlení

Michal Holpuch

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.