Diplomové práce

NÍZKOENERGETICKÝ OBJEKT PRO BYDLENÍ S DOPLŃUJÍCÍ FUNKCÍ

Timea Rajková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.