Diplomové práce

MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ CENTRUM NA PANKRÁCI

Hosheen Al-Rashy

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.