Diplomové práce

Bydlení seniorů, Semily

Jitka Vozandychová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Cílem projektu bylo definovat Tigridovo náměstí v Semilech a vytvořit budovu reagující na potřeby místa. Nalézt nejlepší využití jak po funkční, tak po hmotové stránce. Řešila jsem otázku stárnutí populace a hledání vhodného prostředí pro život stárnoucích osob.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.