Diplomové práce

Budova Nový Špejchar, Praha

Dominik Zvelebil

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navžený objekt je bytový dům na ulici Milady Horákové. Budova je umístěna na křižovatce zvané Špejchar. Objekt má 2 podzemní podlaží pro garáže a 6 nadzemních podlaží pro bydlení. Podlaží jsou propojena jedním komunikačním jádrem. V domě je navrženo 23 bytů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.