Diplomové práce

VARIABILNÍ DIVADELNÍ BUDOVA

Marcel Militký

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh nové divadelní scény v Hradci Králové. Cílem je dát do rukou hradeckých divadelních souborů nové nástroje umožňující alternativní ztvárnění svých inscenací a zároveň je dostat k více lidem. Zároveň má umožňovat konání nejrůznějších kulturních akcí jako výstavy, bály, konference apod. Pro budovu byl vybrán dosud nevyužitý pozemek mezi centrem a sady, kterým prochází důležité pěší trasy, ale je v jinak špatném stavu. Stavba má ambici tento stav zlepšit a rozvinout potenciál místa. Netransparentní fasáda s minimem otvorů od sebe odděluje a chrání dva světy – ten skutečný od světa příběhů a fantazie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.