Práce ateliérů ZAN

Rodinný dům s ateliérem

Barbora Nunvářová

Anotace

Návrh individuálního domu rodinného charakteru s ateliérem. Umístěn je na pozemek v Praze 6 Hanspaulce, mezi ulicemi Na Špitálce, Na Kodymce, Neherovská a Na Fišerce. Záměrem bylo vytvořit jednoduchý a jasně čitelný koncept domu. Tři části, které budou mít rozdílné funkce. Část nejblíže postavená ulici už podle svého umístění slouží jako veřejný prostor ateliéru a přivádí do domu zákazníky a hosty. Nejvíce odsunutá část je naopak určená pro každodenní provoz soukromého života. Celá tato místnost je prostorově otevřená, bohatě prosklená a posuvné dveře umožňují propojení se zahradou. Střední část má za úkol pohodlný provoz domu. Je pomyslnou křižovatkou mezi ateliérem, obytnou částí a noční částí domu v horním patře.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akad. arch. Michal Šrámek