Práce ateliérů ZAN

Fun Palace II: Betonová buňka

Valentýna Podhájecká

Anotace

Mrtvá krajina zdevastovaná těžbou hnědého uhlí z povrchových lomů v kontrastu se zelenými kopci obklopenými loukami plnými života – město Most a jeho okolí. Betonová buňka ekoresortu rozkládájícího se na zrekultivované výsypce nedaleko města. Most sympolizuje tento kontrast. Masivní betonovou stavbou vytvořenou člověkem prorůstá strom, který je symbolem života. Po žebříku hluboko pod zem si můžeme prohlédnout, jak moc velká síla je v činech člověka, když dokáže obrátit zem vzhůru nohama. Velkolepý výhled do přírody nás ohromuje, paradoxem ovšem je, že za zelenými stromy se rozkládá právě člověkem zdevastovaná krajina – hnědouhelný Lom Vršany.

* výsypka = útvar vytvořený člověkem obsahující nadložní a podzemní vrstvy vytěžené v lomech a hlubinných dolech.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD