Ateliéry

ZAN Kropáč

EXPOZICE:

Úvod do studia architektury v KPA je zaměřen na detailní poznání a prozkoumání vybraných kapitol – fenoménů – v architektonické tvorbě. Každé zadání je striktně vymezeno jedním tématem, které je rozpracováno ve formě skic, výkresů, finálních výkresů, fyzického modelu, fotografie modelu.

Volně inspirována knihami esejí španělského architekta a pedagoga Alberta Campo Baezy, osnova semestru je strukturovaná na základě interpretace zásadních, klíčových pojmů směřující k postupnému a komplexnímu seznamování studentů s principy a zákonitostmi kreativní profese.

Campo Baeza, Alberto: Principia Architectonica
2019-2020: Fun Palace I - II (image Cedric Price)
2020-2021: Micromégas I - II (image Daniel Libeskind)

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková