Práce ateliérů ZAN

Mladý obal

Natálie Vavřinová

Anotace

U tohoto tématu šlo o to, aby některý produkt z oblasti osobní péče dostal vhodný obal. Tento obal by měl být udržitelný - nejlépe z papíru nebo z kartonu, měl by být funkční a zároveň originální a zajímavý.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš