Práce ateliérů ZAN

Krecl - Masarykovo náměstí v Jihlavě

Sofia Mandelíková

Anotace

Dom 01
Prioritou každého kvetu je svetlo, no nie každý ho obľubuje vo veľkom množstve. A v tomto sme si my ľudia s kvetmi podobní. Tento návrh je reakciou na ich a našu rôznorodosť. Je to priestor v ktorom si človek môže vybrať akým kvetom chce byť.


Dom 02
Knižnice sú miesta s najväčším počtom príbehov a informácií na svete. A táto nie je výnimkou. Podlažia, ktoré sú oddelené, no aj tak stále spojené, vytvárajú priestor, ktorý návštevníkom dovolí ponoriť sa do sveta kníh a fantázie.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová