S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Ateliéry

ZAN Amblerová

Dům pro sebe je hlavní úlohou zimního semestru. Student definuje, pro koho je dům určen (milovnice módy, klavíristka, biker atd). Osobnost fiktivního uživatele a jeho záliby se mají odrazit v celkové koncepci domu, v jeho vnějším tvarování i vnitřním uspořádání. V zadání jde o konkrétní parcelu, maximální hrubé podlažní plochy jsou 100 m2, maximální výška objektu je 7 m. Stavba musí být z kubických tvarů. Zaměřujeme se na kompozici, proporci, práci se světlem a koncept.
V letním semestru jsme navrhovali coworkingové studio pro architekty a blízké profese. Malá proluka s prostorným dvorem, sevřenou ulicí a rozdílnými výškami okolních staveb nabízela hned tři fasády. Stavební program měl dostatečnou volnost. Důležitý byl kontext místa a vhodné uchopení celkové hmoty domu. Studenty jsme vedli k úvahám o měřítku, základních konstrukčních principech, vnitřním prostoru budovy a světle.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková