Ateliéry

ZAN Amblerová

Dům pro sebe je hlavní úlohou zimního semestru. Student definuje, pro koho je dům určen (milovnice módy, klavíristka, biker atd.). Osobnost fiktivního uživatele a jeho záliby se mají odrazit v celkové koncepci domu, v jeho vnějším tvarování i vnitřním uspořádání. V zadání jde o konkrétní parcelu, maximální hrubé podlažní plochy jsou 100 m2, maximální výška objektu je 7 m. Stavba musí být z kubických tvarů. Zaměřujeme se na kompozici, proporci, práci se světlem a koncept.
V letním semestru jsme navrhovali coworkingové studio pro architekty a blízké profese. Malá proluka s prostorným dvorem, sevřenou ulicí a rozdílnými výškami okolních staveb nabízela hned tři fasády. Stavební program měl dostatečnou volnost. Důležitý byl kontext místa a vhodné uchopení celkové hmoty domu. Studenty jsme vedli k úvahám o měřítku, základních konstrukčních principech, vnitřním prostoru budovy a světle.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová