Práce ateliérů ZAN

Dům s ateliérem

Vojtěch Rozsypal

Anotace

Dům pro restaurátora. Dům je navržen pro restaurátora, který by ve svém ateliéru mohl pracovat na dílech velkých i malých rozměrů, a měl možnost využít venkovní dílnu. Pozemek se nachází ve svažité lokalitě Hanspaulka. Tato parcela ovšem na rozdíl od některých jiných nemá až tak prudký svah, o to víc ale terén ovlivnil podobu návrhu. Dům má v půdoryse tvar L a skládá se v podstatě ze tří částí: ateliér, obytný prostor a vedlejší místnosti domu. Každá z těchto tří částí má v prvním podlaží různou výšku podlahy, a tvoří tím raumplan. V druhém patře už je podlaha sjednocená, alespoň pro obytnou část domu. Nad ateliérem žádné další patro není, pouze galerie nahlížející do něj.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jiří Hůrka