Práce ateliérů ZAN

Knihovna

Max Fleischmann

Anotace

Budova knihovny je sestavena z dřevěných krychlí, které tvoří konstrukci stěn, stropů i schodišť a zároveň slouží pro ukládání knih. Prvky o hraně 300 mm jsou duté, nebo z jedné či obou stran uzavřené. Součástí budovy je pasáž spojující ulici a vnitroblok v severojižním směru, z který je přístupná knihovna. Na halu navazují jednotlivé prostory uspořádané ve stupňovité spirále, od studovny přes čítárny až po střešní terasu. Byt, jenž má samostatný vstup na severní fasádě, sestává z obytné kuchyně a dvou ložnic. Fasáda je pak opláštěna sklem, které sjednocuje povrch budovy a spolu s okny propouští do interiéru světlo – a zároveň tak částečně odhaluje uspořádání a náplň knihovny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann