Lidé

doc. Ing. arch. Pavel Ullmann

vedoucí ateliéru ZAN Ullmann - Pištěk

Specializuje se na navrhování zoologických a botanických zahrad. Zajímá ho architektonický koncept a hledání smyslu řešení, ať už je to v měřítku generelu, krajiny, architektury nebo scénografie expozic. Z těchto zkušeností vychází i další jeho tvorba, jako jsou návštěvnická centra, loděnice, rozhledna nebo lávka.

Studoval na FA ČVUT. V rámci programu Humphery Fellowship strávil rok na Rutgers State University, kdy také pracoval v architektonické kanceláři v Zoo Bronx.

Na většině realizací a projektů se jako spoluautoři podíleli kolegové z ateliéru AND Vratislav Danda, Miloš Hůla, Josef Klika, Jaromír Kosnar, Radovan Kupka nebo Ondřej Smolík. Další spoluautoři jsou Tomáš Míčka a Kristina Ullmannová.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel