Práce ateliérů ZAN

Světelný bazén

Markéta Pecnová

Anotace

Pavilon představuje práci Álvara Sizy Vieiry, jež se vyznačuje výraznými kompozicemi základních forem. Stavba se skládá ze tří částí, v nichž se návazně mění poměr hmoty a otevřeného prostoru: vstupního dvorku, jednopodlažního sálu a schodištní haly o plné výšce pavilonu. Na dvorek navazuje osový vstup do hlavního prostoru pavilonu, kterému dominuje rozměrný světlík. K boční straně sálu přiléhá prostor schodiště vedoucího na terasu, která nabízí průhled světlíkem zpět do přízemí. S výjimkou převýšených vstupů se stavba otevírá jen k obloze.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann