Práce ateliérů ZAN

Anotace

Prvním zadáním prvního semestru byl návrh svícnu. Ten měl být přizpůsoben klasickým čajovým, nebo kónickým svíčkám. Tyto požadavky jsem spojila v jeden a vytvořila tak svícen oboustranný, který lze využít pro své varianty, s důrazem na přiznání materiálu litiny a s odkazem na slévání, kde žebra svícnu evokují odlitek. Zvolený materiál navíc svícnu dodává potřebnou stabilitu a odolnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš