Práce ateliérů ZAN

GALERIE - TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY

Ondřej Koloničný

Anotace

Dominantou galerie je její venkovní schodiště, působící jako amfiteátr. Můžou se zde konat různé akce, od přednášek až po promítání filmů. Druhou dominantou je dvojitá výška patra v 1.NP s prosklenou celou stěnou s výhledem k venkovnímu schodišti. Místnost pak působí mnohem prostorněji. Budova má jeden hlavní vchod a druhý vchod je do kavárny. Princem galerie je strukturální plán.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jiří Hůrka