Práce ateliérů ZAN

Anotace

Návrh pavilonu je inspirován pracemi Rema Koolhaase, pro které jsou charekteristické výrazné koncepty i formy. Úzký hlavní vchod přes celou výšku fasády nás směruje k rozšiřujícímu se schodišti. Cesta postupně odhaluje pohled do interiéru, schodištěm prochází i jeden ze tří sloupů v pootočené ose. Patro ukončuje panoramatické okno s výhledem na stavební fakultu. Pokračujeme do přízemí, kam vede běžné přímé schodiště. V hlavním prostoru je stropní světlík, jehož tvar zčásti odpovídá půdorysu galerie a schodišť. Jihovýchodní fasáda je uzavřená, severozápadní se naopak otevírá po celé šířce pavilonu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann