Práce ateliérů ZAN

Křivka

Maroš Oravkin

Anotace

Inspiraci pro pavilon byl Oscar Niemeyer, jenž při navrhování využíval elegantních křivek a celkovou jednoduchost. Vnější výraz pavilonu určují ustoupená průčelí tvořená dvěma stěnami na půdorysu částí elips. V ústředním prostoru se nachází schodiště a balkon vybíhající z galerie, jejichž tvary vycházejí z kružnic. S výjimkou průchodu a vstupu do hlavního prostoru je pavilon uzavřen, světlo do interiéru proniká především kruhovým otvorem ve střeše.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann