Práce ateliérů ZAN

Anotace

Návrh multifunkčního svícnu, který v sobě obsahuje varianty jak pro čajovou, tak pro dlouhou svíčku. Svícen složený z jednoho celistvého dílu je schopný sloužit uživateli ze všech svých stran. Pouhým natočením nebo překlopením lze získat nejen svícen pro čajovou svíčku, ale i vertikální svícen pro jednu dlouhou svíci, nebo horizontální pro tři dlouhé svíčky. Jemně prohloubená strana svícnu pak může sloužit i jako miska na odkládání drobných předmětů. Obsah práce: Průběžné skici a modely, Finální návrh svícnu, Technický výkres v milimetrech, Porcelánovou/litinovou variantu svícnu, Fotografie výsledného modelu.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš