Práce ateliérů ZAN

Anotace

Pavilon inspirovaný Šigeru Banem je založen především na konstrukci, která patří k základním východiskům jeho tvorby. Desky ve tvaru X, resp. kosočtverců vytvářejí tři nosníky o třech průchozích polích umístěné na fasádách i v ose objektu. Prostředním nosníkem prostupuje zastřešená galerie přístupná po vřetenovém schodišti, z které lze pozorovat konstrukci i obě atria přes celou šířku pavilonu. Slovo „hishi“ se z japonštiny překládá jako kosočtverec nebo diamant, původně znamená tvar plodu kotvice plovoucí, tzv. vodního ořechu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann