Práce ateliérů ZAN

VČELÍN–AMFITEÁTR

Martin Šnobr

Anotace

Hádanka: Má tribunu i podium, ale divadlo to není. Má ochoz s výhledem a schody, ale rozhledna to není. Má větroměr a odolnou fasádu, ale meteorologická stanice to není. Má útulný roh s krbem a zašívárnou, ale chatka na samotě to není. Má studenty, učitele i pracovní stoly, ale škola to není. Co je to? Je to včelín. Tato stavba obsahuje 8 úlů a plní funkci všech výše zmíněných objektů. Tvoří místo pro setkávání, vzdělávání, opylování, relaxování i hru zároveň. Je příjemným kontrastem k okolnímu sídlišti, doplňkem zahrady i majákem, který přitahuje pozornost svou netradiční formou i účelem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová